Om bloggen Mera liv i täppan

Bloggen Mera liv i täppan är en del i ett projekt som syftar till att öka den biologiska mångfalden* i Helsingborg. Projektet drevs av Helsingborgs stad i samarbete med SLU Alnarp under 2016 med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond.

En inventering av trädgårdar, som gjordes av Cecilia Öxell, universitetsadjunkt från SLU Alnarp, ger fördjupad kunskap om trädgårdens betydelse och bidrar till stadens strategiska arbete med gröna frågor.

Inom projektet arbetade vi också med att inspirera villaägare till att göra skillnad i den egna i trädgården. Bloggen Mera liv i täppan är projektets plattform och här hittar du tips på vad du kan göra för att bidra till artrikedom, information om evenemang till exempel föreläsningar och trädgårdsvandringar, texter av experter på trädgård och naturvård, inspirerande bilder och filmer samt länkar till sociala medier och webbplatser.

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar med bloggen Mera liv i täppan eller veta mer om projektet Biologisk mångfald i villaträdgårdar mejla kommunikation.mf@helsingborg.se

*Biologisk mångfald innebär ungefär artrikedom både i fråga om fauna och flora i variationsrik natur. Läs mer om biologisk mångfald här