Vad är biologisk mångfald?

FBengtssonwebbfotoAnnaOlssonny

Vad menas med biologisk mångfald? Biologisk mångfald innebär ungefär artrikedom i fråga om fauna och flora i variationsrik natur. Fredrik Bengtsson, kommunekolog Helsingborgs stad, berättar här hur han ser på begreppet:

Man kan säga att det handlar om alla former av liv på jorden och deras livsmiljöer. Vi delar in detta i tre sorters biologisk mångfald, mångfald av ekosystem, mångfald av arter och mångfald av arvsanlag eller genetisk variation som det också kallas.

I en trädgård eller på en balkong är det oftast för lite plats för att tala om olika ekosystem men det finns gott om utrymme för olika växt- och djurarter. Trädgårdens biologiska mångfald beror till stor del på dig och hur du väljer att sköta din plats på jorden.

Genom att välja växter som insekter och fåglar gillar så kan du stödja ekosystemet som vi alla är en del av. Som tack för hjälpen får vi gratistjänster tillbaka, till exempel så pollinerar blomflugor och bin våra bärbuskar och fruktträd. Nyckelpigor och småfåglar håller efter skadedjur som växtlöss, larver och andra småkryp. En fladdermus kan käka flera tusen myggor på en enda natt och igelkotten gillar sniglar bland annat.

Våra gröna växter ger oss syre och binder växthusgasen koldioxid. På så sätt hjälper gröna växter till att hålla luften ren och buffrar mot klimatförändringen. Växterna hjälper även till att utjämna temperaturen inne i våra tättbebyggda områden. På sommaren ger de svalka när bladen andas ut syre och vattenånga. På vintern bryter de vindarna och ger oss lä. Har du möjlighet så plantera ett träd! Som Martin Luther sade ”även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon skulle jag ändå plantera ett äppelträd i dag”. Eller ”den som har planterat ett träd har inte levt förgäves”, kinesiskt ordspråk.

Fotnot: Om du vill fördjupa dig i begreppet biologisk mångfald kan du läsa mer på Centrum för biologisk mångfalds webb