”Inhemska arter ses som ogräs”

Hur ser det ut i Helsingborgs trädgårdar? Cecilia Öxell, universitetsadjunkt vid SLU Alnarp har tittat närmare på trädgårdarnas innehåll och utformning. Vid ett seminarium på stadsbyggnadsförvaltningen i slutet av november delade Cecilia Öxell med sig av sina reflektioner kring inventeringen. Bland annat konstaterade hon att majoriteten av arterna är exotiska medan de inhemska arterna många gånger ses som ogräs.

Inom projektet för biologisk mångfald i villaträdgårdar har Cecilia Öxell inventerat ett femtiotal trädgårdar i Helsingborg för att analysera vilka växter som lever där och om det finns öppet vatten, kompost, oklippt gräs, äldre buskar eller stora träd. Läs mer om forskningen här

Förhoppningen är att inventeringen ska fungera som en utgångspunkt för framtida projekt för att främja biologisk mångfald i staden.

#forskning
Avbryt

Lämna en kommentar