Lär känna trädgårdens vildbin och bygg dem ett hotell – det är de värda

Allt som är litet och gulrandigt och säger bzz är inte getingar. Här berättar Christel Kvant om våra vildbin. Hur du kan känna igen dem och hur du lockar dem till din täppa.

Allt som är litet och gulrandigt och säger bzz är inte getingar. Kanske är det ett litet vildbi på väg att hämta pollen från dina blommor du slår efter, rädd att bli stucken. Då är det på tiden att du lär känna de vildbin som du nästan säkert har i din trädgård.

Det finns ungefär 300 arter av vildbin i vårt land. (Humlorna räknas dit – av dem finns det cirka 40 arter.)  Vildbin är solitärbin – det vill säga de lever inte i samhällen, utan var och en bygger sin lilla bostad till sin avkomma. Man behöver aldrig vara rädd att bli stucken av dem – de flesta saknar helt enkelt giftgadd, och i den mån de finns är det en så pass klen utrustning att det inte kan skada en människa. Vildbina är dessutom helt oaggressiva – viktigast för dem är att behålla livhanken, så att de kan ta hand om sin avkomma.

Röda murarbin, blå murarbin, ullbin, bladskärarbin, sandbin av olika arter – kanske kan du lära dig känna igen något av de bin som finns i din trädgård. Om du ser dem flyga in i hål i en sandig slänt i trädgården eller krypa upp i springorna mellan altanens plattor – då är det sannolikt sandbin. Ser du dem målmedvetet söka sig till äppelblommorna kan det vara äppelsandbi, medan hallonsandbiet har sökt sig till din trädgård eftersom du har ett härligt hallonland. Men det finns blommor som alla gillar och det finns bin som har lite bredare smak – så länge du har blommor som bjuder på nektar och pollen så har du säkert bin också.

Vi har all anledning att vara tacksamma gentemot vildbina för det stora pollineringsarbete som de utför i våra trädgårdar. Det är tack vare dem som vi får plommon, krusbär, hallon, äpplen och andra frukter och bär. Oftast utan att vi lägger märke till dem eller vet att de bor i vår trädgård.

Vad händer då om man introducerar bisamhällen med honungsbin i trädgården? Räcker blommorna till alla, eller tar honungsbina allt? Ja, därom tvistar de lärde. Biodlarna menar att de olika arterna söker sig till olika blommor och egentligen inte konkurrerar. Den engelske humleforskaren Dave Goulson skriver försiktigtvis så här i sin bok ”Galen i humlor”: ”Jag vill inte mucka gräl med biodlare. De flesta är väldigt förtjusta i humlor och andra insekter. De är medvetna om bristen på blommor på landsbygden och angelägna om att stötta satsningar på att göra den mer gynnsam för bin. Kort sagt, på många sätt är biodlare naturliga bundsförvanter till en humlevårdare som jag. Men man kan inte bortse från den potentiella konflikten och ibland blir jag beklämd över vissa biodlares starka reaktion mot minsta lilla antydan om att deras bin då och då skulle kunna ställa till med skada.”

Döm själv. Om du inte vill ha egna honungsbin i trädgården så kan du i alla fall se till att vildbin och humlor trivs, så att pollineringsarbetet blir säkrat.

Så lockar du vildbin till din trädgård:

¤ Se till att det finns gott om blommor hela säsongen – och att det är blommor som är värdefulla för pollinerarna.

¤ Välj hellre enkelblommande än tätt fyllda blommor. En del så kallade prydnadsbuskar, som flera hortensior, har förädlats så att de oansenliga fertila blommorna helt ersatts av de dekorativa, sterila blommorna. Välj sorter som har fertila blommor, så gör du dina vildbin en tjänst.

¤ En del vildbin bor i marken – kanske kan du tolerera dessa små ockupationer, även om det skulle resultera i att det blir små sandhögar på altanens plattor.

¤ Många arter av vildbin bor i håligheter. Dem kan vi hjälpa genom att göra ett eller flera ”bihotell”. Det kan vara några bamburör som kapats till en längd på cirka två decimeter och travas under ett skyddande tak av enkel konstruktion. Fläder och hallon har också stänglar som ger användbara håligheter.

insektshotellCKvantweb

Bygg ett insektshotell efter inspiration från Fredriksdals museer och trädgårdar. I utställningen ”Fredriksdalspraktikan” visas i sommar hur man lockar insekter till trädgården och får en levande trädgård.

klatterhortCKvantweb

Klätterhortensian blommar med en krans av dekorativa, sterila blommor. Men det är de fertila blommorna i mitten som lockar vildbina, och det med besked. Klätterhortensia hör till favoriterna på vildbinsmenyn.

Foto: Christel Kvant

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *