Mycket liv i täppan på Eskilsminne

  WidartrdgAwebbWidar Narvelo, kommunekolog Helsingborgs stad, vårdar sin i högsta grad levande täppa på Eskilsminne i Helsingborg. Här berättar Widar om fina upplevelser i den rika trädgården.

År 1989 blev min familj innehavare av en gammal villa med stor trädgård på Eskilsminne. Den är tusen kvadratmeter stor och hade en stomme med gamla fruktträd, gräsmattor, en liten damm och ett litet odlingsland. Men tomten var illa skött, delvis igenvuxen och fruktträden var inte klippta. Från början bodde där en mycket trädgårdsintresserad familj där frun var riksdagsman och mannen drev affär. De köpte en odlingslott där 1924 och fem år senare byggdes huset som vi nu bor i.

Det blev ett omfattande renoveringsarbete av trädgård och hus när vi tog över. Vi ville ge våra söner en rik trädgård att växa upp i, en trädgård full av upplevelser i form av smaker, dofter, färger, växt- och djurliv. Så vi började köpa in en mängd olika fruktträd, bärbuskar och blommande växter som skulle bjuda in djurlivet, såsom syrenbuddleja eller fjärilsbuske, kryddväxter och vilda arter som blåsippa, backsippa, gullviva, enar med flera.

En gång på sommaren för många år sedan när fjärilsbusken vuxit sig till 2-3 meters höjd och var översållad med blommor kunde jag räkna till 200 fjärilar av 11 olika arter. Amiral, tistelfjäril och vinbärsfuchs är några exempel på dessa flygande juveler. Det har aldrig hänt igen att så många fjärilar varit där samtidigt och det kan bero på att fler planterat busken. Vi har köpt vilda örter och skapat en rik hörna med vårärt, tandrot, ramslök, gul- och vitsippa. Arter som annars påträffas i rika ädellövskogar som tidigare varit slåtterängar t ex i Väla skog, Borgen i Vallåkra och Bälteberga.

En kall vår tänkte jag att det blir nog ingen frukt i år för jag såg inga tambin som andra år. Men så såg jag små svarta bin, så kallade smalbin och de gjorde jobbet! Det är solitärbin som trivs i stenpartier. Vi har ett par stora stenpartier varav ett vettande mot söder/väster, alltså det blir torrt och varmt där och gynnsamt för solitärbin.

Blåmes, rödhake, ärtsångare samt duvor och skator trivs i trädgården. Skatorna är inget större problem så länge det finns täta snår som småfåglarna kan få skydd i. Gråsparvar har byggt bon under takpannorna. Ibland har mindre hackspett dykt upp och under höst/ vinter har vi haft stenknäck och sidensvans, ätandes på rönnbär, och bergfinkar. En häger har lärt sig att det finns guldfisk i vissa trädgårdsdammar och har synts till under senare år. Ett litet fågelbad är också dricksvattenplats och det är roligt att se fåglar sitta på kö för att få komma till för att bada eller dricka.  Blåmesarna är duktiga på att äta bladlöss och kålfjärilslarver.

I dammen dök det i år upp tre vattensalamandrar som vi inte satt dit men jag vet att andra grannar har dammar och troligen har de planterat in arten som sedan vandrat till vår damm. Ett år var det ett  gräsandpar som nyttjade den lilla dammen och det blev ett rede med 12 ägg under en buske!

En granne har en ekorrfamilj boende i en tall. Ekorrarna kommer regelbundet till oss, inte minst på sensommaren-hösten när det vankas valnötter i vårt valnötsträd. Ja, det finns mycket mer att nämna men det intressanta är att det dyker upp nya arter hela tiden och det är ett nöje att få uppleva denna mångfald i täppan.

WidartrdgBwebb

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *