Sandmarker återskapas för bin och humlor

I de magra sandmarkerna i södra Helsingborg finns rester av sanddyner och ljunghedar som är viktiga livsmiljöer för svampar, insekter och strandväxter. Helsingborgs stad har i höst börjat återskapa sandblottor och strandflora i det här området.

Varför är dessa sandmarker viktiga?

– Sandmarkerna på söder har en lång historia med särskilda växter och djur bland annat bin och humlor som behöver sandiga och blomrika marker. Mikael Sörensson, entomolog från Lunds universitet, har inventerat området och han har hittat flera arter som är ovanliga och hotade i landet. Samtidigt håller de öppna sandmarkerna på att växa igen och andra har exploaterats under årens lopp. Det är därför positivt att staden nu kan göra naturvårdssatsningar på söder säger Fredrik Bengtsson, ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.

Kan du ge exempel på vad staden gör för åtgärder?

– Vi gräver bort en del gräs och invasiva buskar som vresros och parkslide för att skapa öppna sandytor så att insekter och strandörter ska trivas och föröka sig. Vi gallrar och röjer bland träden så att de kan utveckla sina kronor och samtidigt få mer solljus till marken. Efter gallringen lämnar vi kvar en del grenar och stockar som många insekter, svampar och fåglar är beroende av och som barnen kan leka med. Vi planterar även blommande buskar som till exempel sälg, hagtorn, olvon och stenros. Vi kommer även att bygga en naturpunkt på temat sandmarker där man kan lära sig mer om växter, djur och de förändringar som har skett i området.

Arbetet i sandmarkerna i södra Helsingborg beräknas vara klart i januari 2017. Läs mer här

Värt att notera – en del av det som görs på strandmark kan vi göra för den biologiska mångfalden i den egna trädgården.

sandmark_webb

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *