Undvik de arter som hotar mångfalden

Så här inför våren kanske du har planer på att plantera nytt? Tänk då på att undvika de invasiva arter som sprider sig och tränger undan vår inhemska flora och fauna. På listan över arterna som hotar den biologiska mångfalden i Skåne finns till exempel vresros och jättebalsamin.

Vi har skrivit om de invasiva arterna tidigare och hur de hotar den biologiska mångfalden. Ett aktuellt exempel på en invasiv art är sydfyrling, eller vattenkrassula, som upptäcktes i en damm i Helsingborg i höstas. Sydfyrlingen lägger sig som ett lock på vattenytan så att varken djur eller växter kan leva i dammen.

I Länsstyrelsens rapport om invasiva arter i Skåne listas följande: amerikansk dunört, blekbalsamin, jättebalsamin, jätteloka, jätteslide, kandensiskt gullris, palsternacka, parksallat, parkslide, pestskråp, snöbär, tysklönn (sykormorlönn), vattenpest och vresros.

Det enklaste sättet att hjälpa till att bekämpa spridningen av de invasiva arterna är att helt enkelt undvika att plantera dessa och om de finns i din trädgård så ta bort dem.

I Helsingborg pågår strandängsrestaurering och strandutveckling för att gynna biologisk mångfald och öka tillgängligheten till stränder. I det arbetet ingår att gräva upp bland andra den invasiva arten vresros. Arbetssättet innebär inga konflikter med kusterosion, vilket diskuterats i media senaste tiden. Det handlar om att begränsa vresrosens utbredning, mycket vresros kommer alltid att finnas kvar på våra stränder.

Om du hittar en art i naturen utanför din trädgård som är med på listan kan du rapportera den på Artportalen för att hjälpa till att stoppa spridningen.

I radioprogrammet Odla i P1 tipsade Mora Aronsson om att ha koll på vad du komposterar och inte odla fröspridda arter. Lyssna på programmet här om du vill få fler tips.

bilden ovan: Känner du igen parkslide (Fallopia-japonica)? Bekämpa och ta helst bort parksliden om den växer hos dig – den tillhör de invasiva arter som hotar den biologiska mångfalden. Foto: Michael Gasperl/Wikipedia

Träinsekter som trivs på sandmarker: bivarg och ljungvinterlöpare. Mikael Liljeqvist har gjort skulpturerna som finns på sandmark i södra Helsingborg, där bland annat vresrosor grävs upp. Foto: Fredrik Bengtsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *